خبر فرهنگیان

زرتشتیان پیشگامان راه‌اندازی مدارس نوین در یزد

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت:۱۰:۴۷:۲۹

۵ دانشگاه صنعتی کشور پرچمدار دیپلماسی علمی می شوند

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت:۱۱:۳۴:۳۴

قرارداد دانشگاه‌ها با صنعت ۳۰ درصد افزایش یافت

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت:۰۹:۰۲:۵۱

طرح دو فوریتی مجلس برای استخدام حداقل ۶۰ هزار معلم

دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت:۱۲:۰۱:۵۳

دانشگاه‌های "شهید بهشتی" و "شریف " در شرایط ویژه تحریم قرار گرفتند

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت:۰۳:۵۶:۳۲

فرهنگیان چگونه رتبه‌بندی می‌شوند؟

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت:۰۹:۳۲:۲۰

درگذشت استاد پیشکسوت دانشگاه تهران

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت:۰۱:۳۲:۲۶

برنامه درسی باید براساس واقعیت ها و آرمان‌ها باشد

یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت:۱۲:۱۳:۰۷

روسای هشت دانشگاه کشور انتخاب شدند

یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت:۱۱:۵۸:۱۸

۱۲ استاد ایرانی در بین پراستنادترین پژوهشگران دنیا ایستادند

یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت:۰۹:۳۰:۰۸