به‌تازگی باغ وحش پاریس موجود عجیبی را به معرض نمایش گذاشته است که به‌نظر می‌رسد کسی نداند که واقعا چیست.
2 ماه پیش

خبر علوم

سردترین واکنش شیمیایی تاریخ ثبت شد

سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت:۱۲:۳۴:۳۲

آیا ساخت خودروی آب سوز ممکن است؟

دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت:۰۳:۴۴:۴۶

مهندسی باکتری ای‌کولای برای مصرف کربن‌دی‌اکسید

دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت:۰۲:۱۷:۰۶

تولید سیبی که تا یک سال تازه می‌ماند

دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت:۱۱:۰۴:۳۸

نقش تغییرات اقلیمی در ظهور و سقوط امپراطوری آشور

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت:۰۳:۴۹:۲۶

علاقه مردمان عصر پارینه‌‌سنگی به اسب‌ به پیش از اهلی‌شدن این حیوان بازمی‌گردد

دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت:۰۴:۴۴:۰۷

آیا سایر گونه‌های انسان قربانی ششمین انقراض دسته‌جمعی شدند؟

دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت:۰۴:۳۶:۵۸

قوت‌‌گرفتن احتمال کشف نیروی پنجم حاکم بر جهان فیزیک

دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت:۰۴:۱۹:۴۱

وزیر علوم به مازندران سفر کرد

دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت:۱۰:۴۰:۵۶

گسترش مناسبات علمی وزارت علوم با کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای

دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت:۱۰:۱۴:۳۹