رئیس جمهوری با اشاره به گام‌های متقابل ایران در کاهش تعهدات برجامی، گفت: مسیر صحیح و درستی را در کاهش تعهدات انتخاب و تأکید کرده‌ایم صبر ما حدی دارد و در برابر بی‌تعهدی طرف‌های برجام، نمی‌توانیم ...
16 ساعت قبل
کارپوشه ملی ایرانیان با هدف کمک به تسهیل شدن فرآیندهای پستی شکل گرفته و دیگر نیازی نیست که مردم برای ارتباط با حاکمیت مراجعه حضوری داشته باش...

خبر دولت

روحانی: مسیر درستی را در کاهش تعهدات برجامی انتخاب کرده‌ایم

پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت:۰۸:۴۰:۵۹

وزیر علوم به استان کردستان سفر می‌کند

چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت:۰۵:۱۲:۵۸

جهانگیری به استان مازندران سفر می‌کند

چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت:۰۴:۲۸:۱۳

مبنای ارزیابی دستگاه‌های دولتی منطبق بر دیدگاه مردم باشد

چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت:۰۹:۲۹:۴۴

رئیس‌جمهور قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را ابلاغ کرد

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت:۰۴:۴۰:۵۲

ربیعی: مدیرعامل ایران خودرو تغییر می‌کند

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت:۰۲:۲۲:۲۴

امروز بیش از هر زمان نیازمند گفت و گو و همبستگی اجتماعی هستیم

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت:۱۱:۰۴:۱۷

روحانی: اراده ایران تقویت روابط بسیار نزدیک و صمیمانه با ایتالیا است

یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ساعت:۰۲:۳۵:۳۸

دولت در مقابل انتقادها سعه صدر بیشتری داشته باشد

یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ساعت:۰۲:۰۵:۰۸

عدالت در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی رعایت شود

یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ساعت:۰۹:۳۸:۵۸