خبر تکنولوژی

خیز بلند آذربایجان‌غربی برای پوشش ۱۰۰ درصدی اینترنت پرسرعت روستایی

پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸ ساعت:۰۹:۳۴:۲۴

تولید نوعی روغن سوختی از زباله برای نخستین بار در کشور

پنجشنبه ۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت:۱۱:۴۹:۵۴