«ایران، عشق، موسیقی» سه شاه کلید دستیابی به روح و قلب موسیقیدان پرآوازه‌ای است که گویی گرد پیری تنها بر تار موهای آشفته هنری‌اش نشسته است. ز...

خبر موسیقی

استاد ذبیح الله؛ قصه ها و غصه هایش را با ساز می سازد

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت:۰۹:۱۳:۴۹