خبر سیاسی

ماموریت اصلی نیروی انتظامی، استقرار نظم و امنیت در جامعه است

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت:۱۱:۰۵:۱۹

قانون‌شکنی‌های پی‌درپی در ‌منطقه آزاد انزلی / تغییر کاربری‌های غیر‌مجاز در منطقه آزاد

پنجشنبه ۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت:۱۱:۵۳:۱۸

پدافند غیر عامل موضوع کاملا علمی و مردمی است /۸۰ درصد طرح جامع پدافند غیر عامل استان تدوین شده است,

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ساعت:۱۱:۴۳:۵۲