خبر دفاعی و امنیتی

ماموریت اصلی نیروی انتظامی، استقرار نظم و امنیت در جامعه است

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت:۱۱:۰۵:۱۹

پدافند غیر عامل موضوع کاملا علمی و مردمی است /۸۰ درصد طرح جامع پدافند غیر عامل استان تدوین شده است,

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ساعت:۱۱:۴۳:۵۲